20. syyskuuta

KiertoKasvu -hankkeen aamukahvit #3

Alkaa:
Päättyy:
Paikka: Teams
Järjestäjä: Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-Savoon -hanke

Tapahtuman kuvaus

Tervetuloa Kiertokasvu -hankkeen aamukahveille, teemat vaihtuvat kahveittain. 

Tämän kerran teemana keskitymme toimintamallin ympärille, jossa tavoitteena on hyödyntää sivu-, purku- ja hukkavirtoja, rikastushiekkaa sekä tuhkaa. Toimintamallin tavoitteena on rakennusten purkukustannusten pienentäminen, kierrätysmateriaalien tarjonnan ja tarpeen kohtaaminen nykyistä sujuvammin ja neitseellisen materiaalin käytön vähentäminen.

Aamukahvien esitykset aloitetaan syksyllä 2022 voimaan astuneella asetuksella (466/2022) betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista. Sen mukaan toimiessa betonimurske ei ole enää jätettä. Jätekukon käyttöpäällikkö Pekka Hyvärinen kertoo kokemuksia uuden asetuksen tuomista muutoksista.

Tämän jälkeen siirrymme kuuntelemaan esitystä MARA-asetuksesta ja tästä meille esityksen tulee pitämään Pohjois-Savon Ely keskukselta Ylitarkastaja Päivi Karhunen.

Aamukahveilla verkostoidutaan, vaihdetaan kuulumisia ja kerrotaan hankkeen pilotin etenemisestä. Tilaisuudet nauhoitetaan ja nauhoitteet julkaistaan tilaisuuden jälkeen kiertotaloudella.fi -sivustolla.

Teams-linkki aamukahveille löytyy kiertotaloudella.fi -tapahtumasivulta.

Tapahtuman linkkejä

Jaa julkaisu