11. maaliskuuta

Hiilestä kiinni -webinaari: Osaamisverkostot ja -alustat tutuiksi

Alkaa:
Päättyy:
Paikka: Teams
Järjestäjä: Maa- ja metsätalousministeriö

Tapahtuman kuvaus

Osaamisella on avainrooli maatalous- ja metsäalan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeiksi kehittämiskohteiksi on tunnistettu muun muassa opetusmetsien ja -tilojen nostaminen kestävyysosaamisen kokeilualustoiksi, panostukset tilojen talousosaamiseen sekä ajantasaisten oppimateriaalien saavutettavuus ja oppilaitosten ja tutkijoiden yhteistyö.

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan, millaisia ratkaisuja syksyllä 2023 käynnistyneet Hiilestä kiinni -hankkeet, maatilayritysten osaamisverkosto AgriHubi sekä ELY-keskuksen uusi valtakunnallinen ilmastoyksikkö tarjoavat maatalous- ja metsäalan yhteistyöverkostoista ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille.

Ohjelma

12.00 Tervetuloa
Anna Salminen, maa- ja metsätalousministeriö

Avaussanat 
Susanna Kumpulainen, MTK

12.10  Hiilestä kiinni -osaamisen kehittämisen hankkeet tutuksi 

  • Opetusmaatilojen ja -metsien kehittämissuunnitelma (Pro Opetustilat)
    Timo Teinilä, lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Maankäyttösektorin ilmasto-osaamisen koulutusyhteistyö (KOMIO)
    Aija Hytönen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  • Uutta osaamista ja liiketoimintaa vihreän siirtymän tueksi (OVI
    Helena Reiman, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

12.20-12.25 Yleisökysymykset

  • Maan kasvukunnon täydennyskoulutus nykyisille ja tuleville kasvintuotannon osaajille (Maaneuvos)
    Eija Hagelberg, Baltic Sea Action Group
  • Uudistavan viljelyn tietämyksen laajentaminen (UuviTila)
    Timo Hynninen, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Vesitalouskoulutuksen uudistaminen (VESKU)
    Joonas Muurimäki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

12.35-12.40 Yleisökysymykset

  • Tiedolla ja taidolla kohti ilmastoviisasta ja kestävää maankäyttöä (HiiliVie)
    Teija Rantala, Savonia-ammattikorkeakoulu
  • Toimijoiden ja metsänomistajien kouluttautumisesta sopeutumisesta ilmastonmuutokseen (ToiMeKSI)
    Juha Tuononen, Suomen metsäkeskus 
  • Jalotietä käytäntöön: jalostustiedon jalkauttaminen (JALkautus)
    Katri Kärkkäinen, Luonnonvarakeskus
  • Hiili ja puutuotteet sähköinen oppimateriaali (PuuPeTe)
    Anu Turunen, Puuinfo Oy
  • Verkko-oppimismateriaali puurakentamisesta (VOP)
    Anu Turunen, Puuinfo Oy

12.55 Yleisökysymykset

13.00 AgriHubin tietopankki ja tapahtumakalenteri – suosikit maa- ja metsätalouden tietotarpeisiin 
Susanna Lahnamäki-Kivelä, koordinaattori, Luonnonvarakeskus

13.10  Hiilestä kiinni -yhteisö ja ELY-keskus alueellisen ilmastotyön tueksi 
Harri Hakala, Hiilestä kiinni -yhteisön koordinaattori, ELYn ilmastoyksikkö

13.20 Yleisökysymykset

Loppusanat 
Anna Salminen, maa- ja metsätalousministeriö

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 

Tapahtuman linkkejä

Jaa julkaisu