blogi ilmastotyö ympäristövastuu

Sakky vauhdittaa maakunnan vihreää siirtymää

Savon koulutuskuntayhtymä Sakky on viime vuosina edistänyt vahvasti maakunnan yritysten ympäristövastuullisuutta. Yrityksillä on näkyvä ja merkittävä rooli ilmastotavoitteiden toimeenpanossa ja valveutuneimmat edelläkävijäyritykset nappaavat hyvän omantunnon ja yrityskuvan lisäksi itselleen usein myös taloudellisen kilpailuedun. Voidaan sanoa, että yrityksellä, joka ei huomioi toiminnassaan ympäristönäkökohtia, ei ole tulevaisuutta.

Yritykset tarvitsevat tukea ympäristötyöhön

Yritykset tarvitsevat tukea ympäristötyön käynnistämiseen ja toimintamallien jatkuvuuden varmistamiseen. Sakkyn toteuttamilla kehittämishankkeilla on pystytty tukemaan ja auttamaan systemaattisen ympäristötyön edistämisessä. Yritysten ympäristötyön käynnistyminen vaatii johdon sitoutumista ja resurssointia kehitystyöhön. On tärkeää, että johto viestii henkilöstölle avoimesti yrityksen tahtotilasta ja visiosta ympäristöasioissa sekä osallistaa henkilöstöä kehittämistyöhön. Työntekijä, joka pääsee ideoimaan ja suunnittelemaan työpaikkansa ympäristötyötä, sitoutuu ja motivoituu yleensä parhaiten yhteisiin päämääriin.

Ympäristöjärjestelmät tuovat osaltaan ympäristötyöhön pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta, sillä ne edellyttävät toiminnan seurantaa, arviointia ja jatkuvaa parantamista. Ympäristöjärjestelmiä on olemassa sekä kansainvälisesti ja kansallisesti tunnettuja että eri toimialojen tarpeisiin kehitettyjä järjestelmiä. Sakky toi viisi vuotta sitten Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savoon, jolloin alueemme ensimmäiset yritykset lähtivät rakentamaan Ekokompassia. Sakky toimi pari vuotta myös Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän Pohjois-Savon aluekoordinaattorina ja oli mukana valtakunnallisessa kehittämisessä mm. toi esiin maakunnan yritysten ja organisaatioiden tarpeita. 

Yritykset tarvitsevat myös tietoa ulkopuolisista palveluntuottajista, joilta saada apua ympäristötyön edistämiseen. Sakky on koonnut alueellisen ympäristöosaamisen palveluhakemiston, joka auttaa Pohjois-Savon yrityksiä ja organisaatioita löytämään nämä palvelut. Palveluhakemisto tullaan julkaisemaan Sakkyn verkkosivuilla syksyn aikana.

Pohjois-Savon yritykset ja organisaatiot kirittävät toisiaan

Alueemme yrityksissä on selkeästi kiinnostusta ympäristöasioiden kehittämiselle. Sakky on tehnyt yhteistyötä alueen yritysten kanssa ympäristövastuullisuuden kehittämiseksi, viimeisimmäksi Ympäristöosaaminen alueellisena menestystekijänä-hankkeessa. Yrityksille keväällä tehdyn kyselyn tulosten perusteella organisaatioiden henkilöstön ympäristöosaaminen vahvistui, uusiutuvan energian käyttö lisääntyi, kestävien hankintojen ja alihankintojen määrä kasvoi sekä jätteiden lajittelu tehostui. Lisäksi suuressa osassa organisaatioita otettiin käyttöön energiatehokkaita ratkaisuja, kuten esim. lämmön talteenotto, led-valaistus ja tunnistinvalaisimet.  Hankkeella tuettiin myös julkisia organisaatioita jalkauttamaan vähähiilisyys-, resurssiviisaus-, kiertotalous- vastuullisuustavoitteita käytäntöön ja hankintavaatimuksiin. Julkisilla tavara- ja palveluhankinnoilla on suuri työllistävä ja taloudellinen merkitys maakunnallemme. Ne voivat myös lisätä kysyntää ja siten luoda kannusteita ympäristövastuullisille ratkaisuille.

Hankkeen myötä myös yritysten ympäristöviestiminen lisääntyi. Yritykset ottivat askeleita kohti aktiivista, avointa, rehellistä ja tuloksellista ympäristöviestintää. Tämä on lisännyt myös muiden yritysten kiinnostusta ympäristöasioita kohtaan ja on hienoa huomata, että viestinnällä on ollut kannustava ja innostava vaikutus alueemme yrityksiin.

Olemme myös huomanneet, että yritysten ja organisaatioiden välinen yhteistyö ympäristöteemassa on lisääntymässä. On ollut hienoa olla mukana vauhdittamassa maakunnan vihreää siirtymää ja uskomme, että kun hyvä kehittämissuunta ja vauhti jatkuu, niin Pohjois-Savo on tässäkin kisassa kärkijoukossa.

Savon koulutuskuntayhtymä toteutti Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä (2016-2018)- ja Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä (2018-2021) -hankkeet, joiden avulla tuettiin 29 pohjoissavolaisen yrityksen ja organisaation ympäristötyötä. Lisäksi aktivoitiin yli 200 alueen yrityksen ympäristötyötä esim. haastattelemalla alihankintayrityksiä ja etsimällä yhteisiä sopivia mittareita ympäristötyön tulosten seuraamiseksi.  

Hankkeita rahoitti Pohjois-Savon liitto, EAKR.

Anu Salo
projektipäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymä

Mukana yhteisellä polulla -tunnus


Jaa julkaisu