Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke pyrkii takaamaan verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee www.hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivustoa.

Vaatimustenmukaisuus

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen verkkosivusto vastaa pääosin osin Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:ssä esitettyjen vaatimusten tasoja A ja AA.

Ei-saavutettava sisältö

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen verkkosivusto sisältää liitetiedostoja (pdf, doc), joista kaikki eivät ole saavutettavia. Ei-saavutettavia liitetiedostoja on osa ennen 23.9.2018 laadituista tiedostoista, jotka eivät kuulu sovellettavan lainsäädännön piiriin.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen verkkosivusto on julkaistu 25.8.2020. Tämä seloste on laadittu 24.8.2020. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen ja itsearvioon sekä testausohjelmalla suoritettuun tarkastukseen.

Palaute ja yhteystiedot

Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen verkkosivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen tapio.kettunen@ely-keskus.fi tai puhelimitse 0295 026 500. Ei-saavutettavia sisältöjä voi pyytää saavutettavassa muodossa.

Saavutettavuuskantelu ja saavutettavuusselvityspyyntö

Mikäli saat saavutettavuuspalautteeseen epätyydyttävän vastauksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeelta tai et saa pyydettyä sisältöä saavutettavassa muodossa, voit tehdä sivustosta saavutettavuuskantelun tai saavutettavuusselvityspyynnön. Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI). ESAVIn Saavutettavuusvaatimukset.fi -sivuilla on ohjeet ja osoitteet ilmoituksen tekemiseen.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puh. 0295 016 000 (vaihde)

Itä-Suomen aluehallintovirasto
kirjaamo.ita(at)avi.fi
puh. 0295 016 800