maaseutu rahoitus

Maaseudun yrityksille rahoitusta ilmastoystävällisiin hankkeisiin

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamisessa meneillään on siirtymäkausi 2021–2022. Nykyiset yritystukimuodot (yrityksen perustamistuki ja investointituki) ovat edelleen käynnissä ja niiden haku on jatkuvaa. Pohjois-Savossa maaseudun yritystukia on haettu vilkkaasti ja tänä vuonna rahoitettavat hankkeet on pääosin jo valittu. 1.8.2021 jälkeen tulevat hakemukset otetaan normaalisti käsittelyyn, mutta rahoituspäätöksen ne voivat saada vasta ensi vuoden alussa.

Siirtymäkauden rahoituksen lisäksi ELY-keskus pääsee myöntämään tukia pian myös maaseudun elpymisvaroista, joista 26 miljoonaa euroa on varattu yritystukiin valtakunnallisesti. On siis kunkin alueen omasta aktiivisuudesta kiinni, kuinka paljon tukipaketista voi hyötyä.

Elpymisrahoituksen mahdollisuudet

Maaseuturahaston elpymisvarat ovat osa laajempaa EU:n elpymisrahoitusta ja ne kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Elpymisrahoitus myönnetään vuosina 2021–2022, ja sitä voidaan maksaa kolmena myöntämistä seuraavana vuotena. Rahoitettavia toimenpiteitä ovat:

Omistajanvaihdokset:

  • kokoluokaltaan mikro- ja pienyrityksille harvaanasutulla ja ydinmaaseudulla
  • asiantuntijapalvelut ostajan avuksi
  • tuki 5.000–10.000 euroa

Energiainvestoinnit:

  • Uudet biokaasulaitokset 50 % tukitasolla
  • Olemassa olevien uusiutuvaa energiaa tuottavien laitosten uudistaminen 30 % tukitasolla (de minimistuki)
  • Energia- ja materiaalitehokkuutta parantavat sekä muut energiainvestoinnit 30–35 % tukitasolla (de minimistuki)

Uusi teknologia:

  • Investoinnit uuteen ympäristö- ja ilmastoystävälliseen teknologiaan ml. digitaalinen teknologia
  • 30-35 % tukitasolla (de minimistuki)

Maaseudun yritystukia voi hakea jatkuvasti. EU:n elpymisvaroista saatava lisärahoitus maaseudun yritystukiin ei kuitenkaan ole vielä haettavissa. Haun avautumisen tiedottamisesta vastaa Ruokavirasto ja siitä tiedotetaan erikseen.

Tuen hakemista suunnittelevan yrityksen kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ELY-keskuksen yritystukijaan:
Pekka Stjerna puh. 0295 026 625

Elpymisrahoitusta voi hakea myös maaseudun innovaatioryhmien perustamiseen

EIP- innovaatioita maatalouteen – haku käynnissä 7.9.–29.10.2021

Onko sinulla alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttäisi innovaation, josta olisi hyötyä laajemmalle joukolle? Ratkaisu tuottaisi lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yrityksille? Ongelman ratkaisu uudistaisi maa- ja metsätaloutta tai edistäisi biotaloutta? Jos vastasit kyllä, tutustu maaseudun innovaatiorahoitukseen.

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. Meneillään oleva hakukierros (7.9.–29.10.) rahoitetaan EU:n elpymisvaroista, joten hankkeen pitää myös edistää joko digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa, siirtymistä vihreään talouteen tai parantaa alkutuotannon sopeutumis- ja stressinsietokykyä muuttuvissa olosuhteissa. EIP-hankkeiden tukitaso on 100 %.

EIP-hankehakemukset käsitellään keskitetysti Hämeen ELY-keskuksessa.

Mikäli innovaatioryhmän perustaminen voisi olla ratkaisu ongelmaasi, kannattaa tutustua myös EIP-infon tallenteeseen Maaseutuverkoston YouTube-kanavalta (YouTube.com).

Seuraava EIP-info järjestetään torstaina7.10. klo 9–11 ja se on syventävä webinaari, jossa perehdytään tarkemmin EIP-toiminnan yksityiskohtiin ja vastataan hakijoilta tulleisiin kysymyksiin: Tilaisuuden ohjelmasivu, jonne ohjelma päivitetään (Maaseutu.fi).

Ilmoittaudu syventävään webinaariin viimeistään 6.10. klo 12. Ilmoittautuneille lähetetään webinaarilinkki viimeistään tilaisuutta edeltävänä iltana.

Artikkelin kuva ©maaseutuverkosto.


Jaa julkaisu