kuopio liikenne sähköbussit

Kuopiossa otettiin käyttöön 13 sähköbussia

Kuopiossa on otettu käyttöön 13 sähköbussia paikallisliikenteessä. Uudet sähköbussit tunnistaa töpselin kuvasta ja “ladattu liikkumaan” -tekstistä bussien kyljessä. Sähköbusseilla liikennöidään yli 20 % paikallisliikenteestä ja vuosittainen päästövähemä vastaa 100 suomalaisen vuosipäästöjä.Kuopion sähköbussit otettiin käyttöön kesäkuun alussa. Kuopion kaupunki kilpailutti kevään 2020 aikana 40 auton paikallisliikennekohteen, johon kuului kaikkiaan 12 linjaa. Kilpailutuksen voitti linjojen nykyinen liikennöitsijä Kuopion Liikenne Oy. Kilpailutuksessa vaadittiin kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti 9 sähköbussia ja sähköllä, biodieselillä tai biokaasulla liikennöinnistä oli mahdollista saada lisäpisteitä linjakilometrien suhteessa. Liikenteessä on 13 sähköbussia ja loppuja 27 bussia ajetaan uusiutuvalla biodieselillä.

Sähköbussit ladataan varikolla uusiutuvilla energialähteillä tuotetulla sähköllä. Kaikki dieselbussit ovat EURO6 -päästöluokkaa. Sähköautojen ja kaluston uusiutumisen myötä bussiliikenteen aiheuttamat lähipäästöt ja melutaso pienenevät. 13 sähköbussin vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat noin. 1,1 milj. kg CO2-ekv. pienemmät kuin vastaavan dieselbussimäärän. Päästömäärä vastaa noin 100 suomalaisen vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä.


KÄLLI-hankkeessa parannetaan liikkumisen ja pysäköinnin sujuvuutta sekä vähennetään päästöjä

Kuopion älykäs liikenneinfra- eli KÄLLI-hankkeessa parannetaan liikenteen, liikkumisen ja pysäköinnin sujuvuutta sekä vähennetään energiankulutusta ja päästöjä. Hankkeessa investoidaan adaptiiviseen liikennevalojärjestelmään, älykkääseen pysäköinninhallintajärjestelmään ja bussien infonäyttöihin. Selvitystöitä tehdään mm. liikenteen mittaamisesta ja kaupunkipyöräjärjestelmän kehittämisestä. Liikennevalo-ohjausjärjestelmän testaukset on aloitettu viikolla 23.

Järjestelmä on mukautuva ja oppiva, toisin kuin perinteinen nykyään käytössä oleva liikennevalojen ohjaus. Adaptiivinen liikennevalo-ohjausjärjestelmä seuraa risteykseen tulevaa ja risteyksestä lähtevää liikennettä sekä viestii muiden adaptiivisesti ohjattujen liikennevaloristeysten kanssa. Adaptiivinen liikennevalojärjestelmä parantaa liikenteen sujuvuutta ja vähentää liikenteen päästöjä ja energiankäyttöä. Järjestelmä tuottaa tarvittaessa myös etuuksia joukkoliikenteelle ja hälytysajoneuvoille.


Kuva: Vicenter Serra / Kuopion kaupunki


Jaa julkaisu