iisalmi ilmasto-ohjelma ilmastosuunnitelma keski-savo

Keski-Savon ilmasto-ohjelma ja Iisalmen ilmastosuunnitelma kommentoitavana

Kuntien ilmastotyö on hyvässä vauhdissa Pohjois-Savossa ja Pieksämäellä. Keski-Savon ilmasto-ohjelma ja Iisalmen ilmastosuunnitelma ovat parhaillaan kommentoivana. Molemmissa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.Keski-Savon kuntien yhteinen ilmastotyö on edennyt siten, että seudullisen ilmasto-ohjelman luonnos on valmistunut. Seudun kunnat (Joroinen, Leppävirta, Pieksämäki ja Varkaus) ovat yhdessä maakunnallisen KESTO –ilmastohankkeen kanssa laatineen seudullista ilmasto-ohjelmaa vuoden 2020 aikana. Ohjelmaluonnos on nyt valmis ja on avoimesti kommentoitavana 12.4.-30.4. välisenä aikana KESTO-hankkeen verkkosivuilla (kestosavo.fi)

Seudun ilmastotavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on lisäksi vähentää alueella syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2035 mennessä. Loput päästöt sidotaan maa- ja metsätaloudessa tai kompensoidaan esim. tuuli- ja aurinkoenergialla sekä biokaasuntuotannolla.  

Ilmasto-ohjelmassa on tunnistettu viisi seudulle yhteistä painopistealuetta: Ympäristöystävällinen liikkuminen, Kiertotaloudesta uutta liiketoimintaa, Kestävää energiantuotantoa ja –kulutusta, Elinvoimainen maatalous tuottaa ruokaa seutua suuremmalle alueelle sekä Metsät hiilinieluna ja hyvinvoinnin lähteenä. 

Iisalmen ilmastosuunnitelma kommenteilla 19.4. saakka

Iisalmessa ollaan parasta aikaa valmistelemassa Iisalmen kaupungin ilmastosuunnitelmaa vuoteen 2035, jossa määritellään painopisteet ja tavoitteet Iisalmen ilmastotyölle. Kuntalaiset pääsevät nyt näkemään ja kommentoimaan suunnitelmaluonnosta.

Iisalmen ilmastosuunnitelmassa asetetaan tavoitteiden lisäksi konkreettiset toimenpiteet ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi sekä mittarit toimenpiteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Iisalmen ilmastosuunnitelmassa tavoitellaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035, se saavutetaan vähentämällä päästöjä 80 % vuodesta 2007 vuoteen 2035 ja loput 20 % päästöistä sidotaan hiilinieluihin ja -varastoihin. Ilmastosuunnitelmassa on viisi painopistealuetta: 1. Energiantuotanto ja -kulutus, 2. Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, 3. Materiaalitehokkuus ja kierrätys, 4. Maatalous, ruoka ja metsät sekä 5. Vesi.Jaa julkaisu