ilmastoohjelma kuopio

Ilmastoviisas Kuopio – Hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä

Kuopion uusi ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2020-2030 määrittää kaupungin ilmastotavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2030. Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että kaupungin toiminta tuottaa kasvihuonekaasupäästöjä ilmakehään vain sen verran kuin se pystyy niitä ilmakehästä sitomaan.

Kuopion ilmastopoliittisessa ohjelmassa keskitytään toimiin, joita kaupunkikonsernissa voidaan tehdä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Päästöttömyyttä ja hiilineutraaliutta tavoitellaan alueen todelliset toiminnasta muodostuvat kasvihuonepäästöt sekä syntyvät hiilinielut huomioon ottaen.

Päästövähennystavoitteet on jaettu viidelle eri sektorille:

  • Energiantuotanto ja kulutus
  • Liikkuminen ja yhdyskuntarakenne
  • Maatalous ja ruoka
  • Kulutus ja materiaalikerrot
  • Metsätalous ja hiilinielut

Kaupunkikonsernin toimijat voivat itse päättää, millä toimenpiteillä he pyrkivät saavuttamaan kullekin sektorille asetetut päästövähennystavoitteet.

Uusi ilmastopoliittinen ohjelma tukee ja täydentää Kuopion resurssiviisausohjelmaa sekä FISU-verkoston (fisunetwork.fi) jäsenille asetettuja tavoitteita hiilineutraaliudesta.

Kuopion kaupunki on jo pitkään toiminut aktiivisesti ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. Kuopion ensimmäinen ilmastostrategia valmistui vuonna 2003 ja vuonna 2009 hyväksyttiin ilmastopoliittinen ohjelma vuoteen 2020 saakka. Uusi ilmastopoliittinen ohjelma vuosille 2020-2030 laadittiin kahden vuoden aikana, pääosin konsulttityönä Rambollin toimesta. Ohjelman laatimisen yhteydessä toteutettiin asukaskysely ja -työpaja sekä kaksi sidosryhmätyöpajaa. Näiden lisäksi ohjelmaluonnokseen saatiin kommentteja noin 30 sidosryhmältä.
 
Ilmastotyön taustalla on huoli luonnonvarojen niukkenemisesta ja ilmastonmuutos, jotka pakottavat yhteiskunnat ympäri maailmaa muuttumaan tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi. Kaupungin ilmastotyö tähtää ihmisen ja luonnon kestävään hyvinvointiin sekä tasapainoiseen talouteen.

Lisätietoja

Mari Turunen
Ympäristöasiantuntija/energianeuvoja
044 718 2870, mari.turunen(at)kuopio.fi

Hanne Siikström
Ympäristöasiantuntija
044 718 2148, hanne.siikstrom(at)kuopio.fi

Artikkelin kuva: Kuopion kaupunki / Vicente Serra


Jaa julkaisu