ilmastonmuutos sopeutuminen terveysturvallisuus

Ilmastonmuutos ja terveysturvallisuus

Elämmekö nyt kaikkien aikojen hellekesää vai onko kyseessä uuden ajan alku kun ilmastomuutos etenee?

Maailman yksi suurimmista ja vanhimmista uutistoimistoista Associated Press uutisoi Suomen Lapin läkähtyvän ennätyshelteissä. Tällainen uutisointi ei taida enää palvella matkailumarkkinointia. Ilmatieteen laitos puolestaan tiedotti (7.7.2021) Ilmastonmuutoksen vaikuttavan myös Suomen turvallisuuteen samalla kun julkaisi raportin Ilmastoturvallisuus ja Suomi – Katsaus ilmastonmuutoksen turvallisuusriskeihin Suomen näkökulmasta. Raportissa on selkeä viesti: ”Suomessa ilmastonmuutoksen voimistamat sääilmiöt, kuten rankkasateet, rajuilmat, helle- tai kuivuusjaksot, voivat vahingoittaa kriittistä infrastruktuuria ja energiajärjestelmiä, logistista järjestelmää ja kansalaisten terveyttä.”

Ilmastonmuutos tuo mukanaan terveysriskejä

Terveys koskettaa meitä kaikkia ja vaikuttaa suoraan inhimilliseen turvallisuuteemme, arkeemme. Pandemia-aika on ymmärrettävästi vienyt tilaa ja julkisuutta ilmastonmuutoskeskustelulta, joten keväällä julkaistu Sosiaali- ja terveysministeriön ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma jäi liian vähälle huomiolle.

Sopeutumisen suunnitelma viestii vahvasti sitä, että sosiaali- ja terveydenhuollon on aika varautua ilmaston muuttumiseen: ”Ilmastonmuutoksen on ennustettu voimistavan terveysriskejä sekä globaalisti että Suomessa. Ilmaston muuttumisella voi myös olla vaikutusta terveydenhuollon toimivuuteen ja toimintavarmuuteen. Esimerkiksi sään ääri-ilmiöt voivat tuoda mukanaan sähkökatkoksia, tulvia ja pitkiä hellejaksoja.”

No mitä ne ilmastonmuutoksesta johtuvat terveysriskit sitten ovat? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tutkii, miten sään ääri-ilmiöt, ilmastonmuutos ja sen torjuntatoimet voivat haitata kansalaisten terveyttä. THL arvioi, että ilmastonmuutos vaikuttaa Suomessa etenkin

  1. helteistä aiheutuviin terveyshaittoihin,
  2. vesivälitteisiin epidemioihin,
  3. eläinten kuten hyönteisten välittämiin infektiosairauksiin,
  4. liukastumistapaturmiin ja
  5. rakennusten kosteusvaurioihin liittyviin sisäilmaongelmiin.
Ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan terveysturvallisuuteemme esimerkiksi helteiden aiheuttamien terveyshaittojen kautta.

Pohjois-Savossa pohditaan terveydenhuollon sopeutumista ilmastonmuutokseen

Pohjois-Savossa tartuttiin kesäkuussa teemaan, kun Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Savon pelastuslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokoontuivat ilmastoturvallisuuden työpajaan pohtimaan, kuinka terveydenhuollon sopeutumista ilmastonmuutokseen tulee kehittää alueellisesti. Terveysturvallisuus ja ilmastonmuutos työpajassa aloitettiin rakentamaan uutta alueellista terveysturvallisuuden yhteistyötä ja kartoitettiin koulutustarpeita. Jatkossa tarkastellaan myös terveysturvallisuuden uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Seuraava työpaja on syksyllä ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Terveysturvallisuuteen vaikuttaa ilmastonmuutoksen lisäksi myös luontokato eli luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan jo nyt lähes neljännes maailman väestön kuolemantapauksista liittyy ympäristösyihin. Hyvinvointia ja terveyttä heikentävät voimakkaasti puhtaan veden puute, ravinnon niukkuus, äärimmäiset sääilmiöt sekä sisä- ja ulkoilman saasteet.

Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi meidän tulee osata varautua ja sopeutua sään ääri-ilmiöihin ja luontokatoon sekä niiden aiheuttamiin erilaisiin terveys- ja turvallisuusuhkiin. Näin Pohjois-Savon ilmastotiekartta kehittyy ja tarjoaa entistä useammalle taholle tulla mukaan alueelliseen ilmastotyöhön.

Jyri Wuorisalo
TKI-asiantuntija (Human Security ja ilmastoturvallisuus)
Savonia-ammattikorkeakoulu

Ilmastoturvallisuus on uusi näkökulma ilmastotyöhön. Lue aiheesta lisää (ilmastoturvallisuus.savonia.fi).


Jaa julkaisu