ilmastonmuutos pohjois-savo sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen sopeutumistyö käynnistyy Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke käynnistää yhteistyössä Ramboll Finland Oy:n kanssa maakunnallista ilmastonmuutokseen sopeutumistyötä Pohjois-Savossa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Hiilineutraali Pohjois-Savo -hankkeen ja Ramboll Finland Oy:n luotsaaman sopeutumistyön tavoitteena on laatia Pohjois-Savon kunnille riskianalyysit ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Riskianalyysien pohjalta laaditaan kuntakohtaiset riskikortit. Riskianalyysissä maakunnan alueelliset ilmastoriskit tunnistetaan hyödyntämällä ilmiöperusteista analyysimenetelmää, jossa ilmastonmuutoksen ilmiöiden arvioinnin kautta tunnistetaan niihin liittyvät alueelliset ja sidosryhmien toimintaan liittyvät riskit.

Työn tavoitteena on ennakoida ilmastonmuutoksen alueellisia riskejä sekä parantaa ja tukea maakunnan ja sen kuntien valmiuksia varautua ja sopeutua muuttuvaan ilmastoon. Riskianalyysit toteutetaan osallistavassa yhteistyössä alueen kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Työn tulokset ovat hyödynnettävissä sekä maakunnallisen että kuntien ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvän työn tukena.

Yhdyskuntien haavoittuvuus sään ääri-ilmiöille kasvaa jatkuvasti ilmastonmuutoksen edetessä. Sopeutuminen muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin on välttämätöntä hillintätoimien onnistumisesta huolimatta. Hyvin suunniteltujen sopeutumistoimien avulla ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia voidaan lieventää ja positiivisia vaikutuksia hyödyntää. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkeys on tunnistettu Pohjois-Savon maakunnallisessa ilmastotyössä ja ilmastotiekartassa.

Kick-Start webinaarista alkupotku maakunnan sopeutumistyölle

Maakunnan ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyvä suunnittelutyö lähtee liikkeelle keskiviikkona 8.2.2023 klo 9.00–10.30 Kick-Start webinaarilla: Ilmastonmuutoksen riskianalyysit Pohjois-Savon kunnissa. Webinaarissa kuullaan ajankohtaista tietoa kestävyysmurroksesta sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskeistä ja sopeutumisesta. Kaikille avoimessa verkkotilaisuudessa pohdintaan ilmastonmuutokseen sopeutumista monista eri näkökulmista. Samalla tähdätään yhteistyön edistämiseen ja yhdistävien tekijöiden löytämiseen.

Kiinnostuitko kuulemaan tarkemmin?

Kick-Start webinaari on kaikille avoin. Tervetuloa mukaan!

Pohjois-Savon ilmastotiekartan Yhteistyöllä ilmastoturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta -painopisteen logo.
Pohjois-Savon ilmastotiekartta: Yhteistyöllä ilmastoturvallisuutta ja luonnon monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

Pirita Meskanen, Ramboll Finland Oy
(pirita.meskanen(at)ramboll.fi)

Hanne Siikström, Pohjois-Savon ELY-keskus, Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke
(hanne.siikstrom(at)ely-keskus.fi)


Jaa julkaisu